Rodzaj karnetu 1 miesięczny 3-y miesięczny 6-cio miesięczny
4 wejścia 100zł 260zł 490zł
8 wejść 160zł 420zł 780zł
12 wejść 190zł 500zł 930zł
open 220zł 580zł 1080zł
Aktywna w ciąży (4 wejścia/8 wejść) 100zł/ - -
Fit Mama (4 wejścia/8 wejść) 100zł/ - -
Zajęcia dla Seniorów (8 wejść) 110 zł - -
PIERWSZE ZAJĘCIA GRATIS
TRENING PERSONALNY- 130 zł
WYNAJEM SALI – 70 zł/h
  • Jednorazowe wejście 35 zł
  • Jednorazowe wejście przy wykupionym karnecie 30 zł
  • Karnety ważne 30 dni od daty zakupu.
  • Studenci za okazaniem legitymacji studenckiej 10% zniżki.
  • Płatność za karnety 6-cio miesięczne można rozłożyć na dwie raty (pierwsza w dniu wykupu karnetu, druga na pocz. 3-go miesiąca)