WITAJCIE!!

Stęsknieni za wspólnymi ćwiczeniami?

Działamy już od 8 czerwca, co prawda na trochę innych zasadach ale wkrótce się do nich przyzwyczaimy:)

Przedstawiamy Wam „Zasady bezpieczeństwa” i nowe „Zasady uczestnictwa w zajęciach”oraz oficjalne regulaminy.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi, gdyż po przybyciu do Studia, trzeba będzie podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

Czekamy na Was!

Zespół Pro-Fit

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

– wprowadzamy wzmożoną dbałość o higienę i czystość

– wszystko czyścimy i dezynfekujemy specjalnymi  środkami (klamki, poręcze, włączniki, toalety, podłogi, sprzęt itd.)

– studio codziennie jest ozonowane i wietrzone

– poprawiliśmy parametry wentylacji mechanicznej wg obecnych zaleceń

– Studio zostało wyposażone w bezdotykowe dozowniki do mydła antybakteryjnego i żele do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji

– przy recepcji może przebywać 1 osoba a na Sali 11 osób plus trener (liczba ta może się zmienić), zachowujemy odstępy między sobą min 1,5 m, (wyznaczone strefy na podłodze)

– instruktorzy nie poprawiają, nie dotykają klientów, chyba, że jest taka konieczność to wtedy z użyciem maski i rękawiczek

– zapewniamy dostęp do maseczek i rękawiczek jednorazowych

– między zajęciami następującymi po sobie pojawią się 15 min przerwy

– jeżeli zapomniałaś ręcznika na matę można go u nas kupić w cenie 10 zł.

Wskazania dla Was

– na zajęcia przychodzimy zdrowe, bez objawów choroby

– na zajęcia przynosimy w miarę możliwości własne maty a w przypadku ich braku koniecznie używamy ręcznika i skarpetek

– do Studia przychodzimy w maseczce, nos i usta zakrywamy również przy recepcji, na korytarzu i w szatni.,podczas ćwiczeń nie trzeba zasłaniać nosa i ust.

– ograniczamy czas korzystania z szatni

– dezynfekujemy ręce po skorzystaniu z toalety, przed wejściem i wyjściem z Sali

– dezynfekujemy po sobie sprzęt oraz szafkę z ubraniami

– podpisujemy oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,

– każdorazowo przy przyjściu do Studia podpisujemy oświadczenie o stanie zdrowia

 

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 • Na zajęcia obowiązują zapisy (ze względu na ograniczoną liczbę osób na sali)

 

 

 • Jeśli nie ćwiczyłaś z nami online, musisz się w aplikacji zarejestrować – podać adres email oraz ustawić hasło
 • Zajęcia na Sali będą się odbywać jednocześnie online (jeśli nie uda Ci się zapisać na zajęcia na Sali, możesz skorzystać z zajęć online, lub w ogóle możesz ćwiczyć tylko online)
 • Zapisy na zajęcia będą się odbywać w systemie tygodniowym, tak, aby każdemu umożliwić zapisanie się na zajęcia na Sali
 • Zapisy będą uruchamiane w soboty na kolejny tydzień na zajęcia na Sali i on-line
 • Zapisy na zajęcia poranne zamykane będą poprzedniego dnia o godz. 19, a na wieczorne tego samego dnia o godz.16.
 • Jeśli nie zbierze się wystarczająca liczba osób na Sali Studio zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć tylko w formie online, o czym poinformujemy przez www, sms i FB
 • Wszystkie ważne karnety, które zostały zamrożone 16.03 zostają automatyczne odmrożone 8.06 i przedłużone o czas, który został do ich wykorzystania po 16.03. Wejścia z karnetu można wykorzystać zarówno na Sali jak i online i również trzeba się na zajęcia zapisać przez aplikację.
 • Info o ważności karnetu możecie uzyskać drogą telefoniczną 503480301, mailową studio.fitness.profit@gmail.com
 • z kart Multisport można korzystać tylko na zajęciach w Studio i również trzeba się na nie zapisać przez aplikację
 • zajęcia online będę nagrywane i będzie możliwość ich udostępnienia jeśli np. nie uda się zapisać na zajęcia na Sali lub wziąć udziału online na żywo.
 • Jeśli jesteś zdecydowana zostać z nami tylko online będą obowiązywały onlainowe karnety miesięczne:
 • Pojedyncze zajęcia 20 zł
 • Karnet 4xmies 80 zł
 • Karnet 8 /mies 140 zł
 • Karnet 12/mies 170 zł
 • Karnet 16/mies 190 zł
 • Karnet open 205 zł
 • Karnety online ważne są na dany miesiąc kalendarzowy i można je wykupić do 10-ego dnia bieżącego miesiąca a niewykorzystane wejścia nie przechodzą na następny miesiąc
 • Na zajęcia na Sali obowiązują karnety tygodniowe (wynika to z utrudnionego dostępu do zajęć na Sali , nie każdemu może udać się na nie zapisać więc wybierasz karnet w zależności od tego na ile zajęć udało Ci się zapisać)
 • Pojedyncze zajęcia 25 zł
 • Karnet 2/tydzień 40 zł
 • Karnet 3/tydzień 47 zł
 • Karnet 4/tydzień 51 zł
 • Karnet 5/tydzień 55 zł
 • Jeżeli zapiszesz się na zajęcia na Sali i nie pojawisz się na nich albo nie zwolnisz miejsca w aplikacji przed godzinami zamknięcia zapisów płatność za nie musi zostać uregulowana lub przepada, jeśli zajęcia zostały opłacone

 

 • Płatności za zajęcia na Sali i online dokonywane będą przez aplikację podczas zapisów na zajęcia.

 

 • Regulamin zajęć on-line dostępny jest w aplikacji fitssey.com i należy się z nim zapoznać przez zapisaniem się na zajęcia

 

 • Na zajęcia na Sali obowiązuje dotychczasowy Regulamin ze zmianami zawartymi w niniejszych „Zasadach uczestnictwa w zajęciach” oraz „Regulamin o bezpiecznym korzystaniu ze sprzętu i klubu”

 

REGULAMIN O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU ZE SPRZĘTU I KLUBU

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STUDIO FITNESS PRO-FIT

 

 1. Niniejszy regulamin bezpieczeństwa i zasad korzystania z klubu oraz sprzętu został stworzony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i GIS dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii COVID19 w Polsce.
 2. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Studia Fitness Pro-Fit, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
 3. Studio Fitness PRO-FIT jest miejscem rekreacji oferującym usługi z zakresu aktywności ruchowej, w zakresie: zajęć grupowych z dziedziny fitness i aerobiku, ćwiczeń relaksacyjno-kompensacyjnych, ćwiczeń o charakterze prozdrowotnym
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie Studia Fitness Pro-Fit zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie profit-studio.pl, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.
 5. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, nie wykazują objawów zarażenia wirusem COVID 19.
 6. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż w ciągu ostatnich 14 dniach nie przebywały poza granicami Polski.
 7. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie miały do czynienia z osobami zarażonymi wirusem COVID19.
 8. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie przebywają na kwarantannie ani nie są objęci nadzorem sanitarnym.
 9. Klientom z najwyższej grupy ryzyka: powyżej 60 roku życia lub cierpiącym na choroby przewlekłe, w tym otyłość), zaleca się korzystanie z zajęć on-line lub o najmniejszym obłożeniu.
 10. Klientom zaleca się korzystanie z własnych mat oraz obowiązkowo z ręcznika.
 11. Po przybyciu do klubu należy zdezynfekować dłonie.
 12. Przy biurku recepcyjnym może przebywać 1 osoba (wydzielona strefa na podłodze), pozostałe osoby stojące w kolejce powinny zachować odstęp min. 1,5 od siebie.
 13. W miarę możliwości klient powinien korzystać z własnej maty. W przypadku jej braku koniecznym jest użycie ręcznika położnego na matę należącą do Studia Fitness.
 14. Przed wejściem i wyjściem z Sali ćwiczeń oraz po skorzystaniu z toalety klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 15. Po zakończonych zajęciach klient zobowiązany jest do dezynfekcji używanego przez siebie sprzętu.
 16. Klient zobowiązany jest do przestrzegania odległości min. 1,5 m od innych uczestników zajęć.
 17. Klient zobowiązany jest do dezynfekcji szafki na ubrania po jej opróżnieniu i ograniczenia czasu korzystania z szatni.
 18. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni
 19. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania obsługi Studia Fitness Pro-Fit, jeżeli wystąpią u niego lub w jego bliskim otoczeniu objawy zarażenia wirusem COVID19.
 20. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
 21. Każdorazowo po przybyciu do Studia Klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia.
 22. Klient używa maseczki podczas wejścia do Studia Fitness Pro-Fit, przy recepcji, na korytarzu i w szatni natomiast podczas ćwiczeń nie musi zakrywać nosa i ust.
 23. Studio fitness Pro-Fit deklaruje regularne dezynfekowanie powierzchni: poręczy, klamek, włączników światła oraz czyszczenie i dezynfekcję podłóg. toalet i sprzętu oraz wzmożoną dbałość o czystość i higienę.
 24. Studio Fitness Pro-Fit zapewnia mydła antybakteryjne, żele do dezynfekcji rąk i środki do dezynfekcji szafek i sprzętu oraz bezdotykowe dozowniki do mycia oraz dezynfekcji rąk.
 25. Studio Fitness Pro-Fit deklaruje codzienne ozonowanie klubu, dostęp do stałego wietrzenia oraz poprawę parametrów wentylacji mechanicznej i z ograniczeniem używania klimatyzacji.
 26. Instruktorzy ograniczają kontakt z klientami przez zachowanie bezpiecznego dystansu min 1,5 m i ograniczenie do minimum osobistej korekty klientów (chyba, że istnieje taka konieczność – z użyciem maseczki i rękawiczek)
 27. Na Sali ćwiczeń może przebywać 11 osób plus instruktor (liczba ta może się zmienić) Na Sali zostały wyznaczone strefy dla ćwiczących z zachowaniem bezpiecznych odległości.
 28. Studio Fitness Pro-Fit zapewnia dostęp do maseczek jednorazowych oraz jednorazowych rękawiczek dla chętnych klientów.
 29. W Studio Fitness Pro-Fit istnieje możliwość zakupu ręcznika na matę w przypadku jego braku.
 30. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.