Informujemy, że uległ zmianie nasz adres email na:

studio.fitness.profit@gmail.com

Poprzedni adres profit@poczta.pl jest nieaktywny.

Proszę przesyłać wiadomości na nowy adres:)